Coaching esportiu

Què és el coaching esportiu

 

El coaching és una disciplina que permet treure el màxim potencial d’una persona en tots els àmbits de la seva vida, inclòs l’esportiu. Entre altres coses, ajuda a superar les creences limitants que pot tenir un coachee a l’hora d’assolir els seus objectius, perquè vagi del pla del desig al pla de la realització.

Segons ICF: “El coaching professional es fonamenta en una associació amb clients en un procés d’acompanyament reflexiu i creatiu que els inspira a maximitzar el seu potencial personal i professional.”

Aplicat a l’àmbit esportiu, es tracta de potenciar el talent i els recursos del / de la esportista per fer que el seu rendiment s’aproximi al seu màxim acompliment.

En resum, es tracta d’una especialitat del coaching dedicada al desenvolupament de professionals de l’esport per tal que aconsegueixin ser la millor versió de si mateixos. Sovint s’utilizen tècniques de PNL per complementar.

 

Origen del coaching esportiu

 

El coaching va néixer precisament dins de l’entorn esportiu als Estats Units. Timothy Gallwey va ser el seu principal precursor. Era un jugador de tennis que anys més tard es va convertir en entrenador, un lloc que li va permetre veure la influència de la psicologia sobre el rendiment professional dels esportistes.

Va ser la primera persona que va parlar sobre els dos jocs que es donen en l’esport: l’interior i l’exterior. En el joc interior, el professional ha de fer front a les pròpies barreres emocionals i mentals que li impedeixen assolir tot el seu potencial. En el joc exterior, ha de esquivar els obstacles que els oponents li posen per impedir que aconsegueixi el seu objectiu.

El 1974, Timothy va reunir tot el que sabia en un llibre titulat “El Joc Interior del Tennis”, i que es considera la base del coaching esportiu. Tal va ser el seu èxit, que aquesta disciplina va traspassar fronteres i va passar del món de l’esport a la resta d’àmbits de la vida.

 

Per a què serveix

 

Aquest tipus de coaching serveix principalment per:

  • Avançar en l’autoconeixement. Ajuda a l’esportista a entendre a si mateix i a tot allò que està succeint en la seva vida.
  • Identificar i canviar les creences limitants. Un major coneixement permet saber quins són els pensaments que impedeixen aconseguir l’èxit.
  • Establir objectius realistes. Fixar unes metes basades en les capacitats reals de l’esportista per augmentar la seva motivació i evitar la frustració.
  • Convertir les dificultats en oportunitats. Treure el màxim profit a qualsevol tipus de situació i identificar les àrees on es pot millorar.
  • Treballar les fortaleses i emocions. Potenciar els punts forts de l’esportista i ajudar-lo a gestionar les seves emocions perquè no s’apoderin d’ell.
  • Desenvolupar l’autoconfiança. Desfer-se de els dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu acompliment professional per creure en el seu potencial.

Fases del procés

 

Analitzar. Es generen una sèrie de converses perquè l’esportista reflexioni sobre el tema i ho analitzi. Aquí s’observen les opinions, valors i creences, entre d’altres aspectes, que formen el seu “ser”.
Prendre consciència. A través de l’autoconeixement, l’esportista pren consciència de la seva realitat i dels canvis que vol aconseguir en la seva vida professional. Descobreix les seves fortaleses i debilitats, guanya en confiança i desenvolupa el seu desig cap al canvi.
Establir objectius. Un cop pren consciència del que vol, és el moment de definir com va a aconseguir-ho. S’han de fixar uns objectius realistes i els mitjans per aconseguir-los, generant un pla d’acció detallat de com es durà a terme.
Passar a l’acció. Es posa en marxa el pla d’acció marcat, en el qual l’esportista és el veritable protagonista. El coach fa servir diferents tècniques per ajudar el coachee durant el procés.
Aprendre de l’experiència. Les accions són analitzades i es genera un feedback sobre elles per tal d’orientar cap al camí correcte. Es busca un aprenentatge transformador que creï nous i millors hàbits.

Funció d’un coach de l’esport

Al voltant de l’esportista hi ha una sèrie de persones que es preocupen pel seu benestar i èxit professional: entrenadors, representants, etc. Els coaches esportius són una peça més d’aquest complex engranatge que busca l’excel·lència esportiva del coachee. Són una espècie de preparadors psicològics l’objectiu és aconseguir el màxim potencial de l’esportista.

A diferència de l’entrenador, el coach esportiu no se centra en la victòria, sinó a treure la millor versió del professional; no es limita a observar el seu comportament, sinó que analitza el que impedeix i promou el seu avanç; no jutja els seus resultats, sinó que fa que l’esportista jutgi el seu propi acompliment. En definitiva, li torna la confiança en si mateix perquè se superi cada dia.

 

Beneficis del coaching esportiu

 

1. Ajuda a conèixer-se millor

 

Gràcies a aquest tipus de coaching, l’esportista millora el seu autoconeixement i intel·ligència emocional. Es fan servir una sèrie d’eines que l’ajuden a descobrir les creences limitants que estan frenant el seu ple desenvolupament professional. El coneixement d’un mateix és clau al’hora d’aconseguir l’èxit esportiu.

 

2. Ajuda a planificar de manera realista

 

L’autoconeixement ajuda a conèixer les fortaleses i debilitats de la persona, com també a saber quin camí vol prendre en la seva carrera professional. Això permet planificar les accions de forma realista, amb els peus a terra i tenint en compte els punts forts de l’esportista, el que evita la frustració.

 

3. Permet assolir el màxim potencial

 

El coach no només ajuda l’esportista a desfer-se de les seves barreres mentals, sinó que també l’ajuda a desenvolupar competències i habilitats que li permetin assolir el seu màxim potencial. En aconseguir ser una millor versió de si mateix, és capaç d’arribar més lluny.

 

4. Ajuda a superar creences limitants

 

Els esportistes, com la resta d’humans, solen albergar una sèrie de creences que limiten el seu acompliment. Són una barrera que els impedeix millorar el seu rendiment. El coaching els ofereix un seguit de tècniques per fomentar el seu talent al màxim i que puguin passar a l’acció, superant qualsevol obstacle.

 

5. Afavoreix la gestió de les emocions

 

En el rendiment esportiu és de vital importància poder controlar les emocions i sentiments, ja que aquests poden ennuvolar el judici en un moment clau o ajudar en la consecució dels objectius marcats. Per aquesta raó, el coachee ha d’aprendre a gestionar-los en el seu propi benefici amb el suport del coach.

 

6. Augmenta la motivació

 

Gràcies als les sessions de coaching, el esportista descobreix les seves pròpies motivacions, el que li dóna l’impuls que necessita per aconseguir les seves metes professionals. A més, la seva motivació també es veu incrementada pel fet de comptar amb objectius realistes que pot aconseguir i pel feedback que rep sobre les seves pròpies accions.

 

7. Augmenta la concentració i millora el rendiment

 

Aquesta classe de coaching afavoreix el conegut com “estat de flow”, un estat de gairebé perfecte equilibri entre la motivació per dur a terme una tasca i el nivell de dificultat de la mateixa. Aquest estat s’aconsegueix gràcies a la connexió amb el moment present i amb un mateix que s’aconsegueix en les sessions. A causa de l’alt nivell de consciència, augmenta la concentració i millora el rendiment.

 

8. Redueix la frustració

 

El coach ajuda a establir plans d’acció a mig i llarg termini costat del seu coachee. Fixen una sèrie d’objectius realistes i els passos per aconseguir-los. Això fa que l’esportista no es frustri quan és incapaç de aconseguir les metes irracionals fixades amb anterioritat. En veure que aconsegueix anar cap a l’objectiu marcat, tant la seva autoestima com la seva esperança cap al futur creixen.

 

9. Potència el lideratge

 

Un altre dels seus importants beneficis és que els esportistes s’empoderen i prenen la responsabilitat de les pròpies accions. A través del coaching tenen un major poder de decisió, una major capacitat per al aprenentatge i una mentalitat més positiva davant els canvis.

 

10. Millora la cohesió grupal

 

Tot i que el coaching generalment s’associa a trobades amb un únic coachee, la veritat és que també és molt beneficiós per a grups, com és el cas l’esport. En l’àmbit esportiu es duen a terme sessions grupals que aconsegueixen una major unió en la lluita per aconseguir un objectiu comú. Això incrementa el sentiment de pertinença i les relacions entre els membres, el que afavoreix el desenvolupament general de l’equip.

El coaching esportiu a Barcelona pot ser per nens, adolescents, entrenadors, empreses i també per esports com el fútbol, basquet, tenis, etc..

Formulari de contacte

    Rebràs al teu email recursos de coaching i desenvolupament personal completament GRATIS. A més et podràs donar de baixa en qualsevol moment si canvies d'idea.

error: El contenido está sujeto a derechos de autor y está protegido