Coaching Barcelona

Més de 500 clients satisfets

Coaching Personal i Professional

per gaudir de tot el benestar que et mereixes

¡Benvingut! Em dic Pablo Mora, Coach Personal i Psicòleg Colegiat desde el 2005, amb:

Anys d' experiència

Sessions de coaching

Clients

Si no quedas satisfet et retornem els diners

R

Coaching Barcelona

· 12 anys de Trajectòria

· Garantia de satisfacció

· Professionals per vocació

Testimonis

Pablo Mora

· Coach i Psicòleg colegiat

· Máster en Coaching i PNL

· 12 anys d’experiència

Ampliar

Acreditacions i Garantia

Article de La Vanguardia en el que surt el coach Pablo Mora

“El poder curativo de la palabra”

Llegir a la web de La Vanguardia

CLIENT SATISFET
A. Llapart

Enfermera

CLIENT SATISFET
A. Fernández

Metge

CLIENT SATISFET
T.Lozano

Actor

PERSONAL Coaching Barcelona

El Coaching Personal et:

· Facilitarà canvis

· Facilitarà els objectius

· Guanyarás en autoestima

Z

EXECUTIVE Coaching Barcelona

El Coaching Ejecutivo et:

· Facilitarà les decisions

· Seràs eficient

· Més resolutiu

TRAINING Coaching Barcelona

A la teva empresa aprendreu:

· Coaching

· Gestionar el canvi

· Competències y Habilitats

Que és el coaching

 

Definició de coaching

 

Segons l’ECC (Escola Europea de Coaching), el coaching és “l’art de fer preguntes per ajudar a altres persones, a través de l’aprenentatge, en l’exploració i el descobriment de noves creences que tenen com a resultat l’assoliment dels seus objectius”. Per la seva banda, la ICF (International Coach Federation) el defineix com “una relació professional continuada que ajuda a obtenir resultats extraordinaris en la vida, professió, empresa o negocis de les persones”.

 

Per què serveix el coaching

 

Es pot dir que el coaching és una disciplina que serveix per ajudar les persones a pensar de forma diferent perquè siguin capaços d’aconseguir els seus objectius tant personals com professionals. Entre coach i client elaboren una agenda de treball on s’estableixen els objectius a assolir i la millor manera de poder aconseguir-ho. Un programa els resultats s’aniran avaluant en les diferents sessions que es duguin a terme.

És important destacar que el coaching no és una teràpia psicològica, ja que no serveix per tractar patologies ni malalties d’origen mental. Aquesta disciplina només se centra en les metes que la persona desitja assolir en el futur, ajudant-la a aconseguir-les a través de l’aplicació de diferents tècniques i l’ús d’eines dissenyades a aquest efecte.

 

Història del coaching

 

Orígens. arrels filosòfiques

 

Coach és un terme que ve de l’hongarès, concretament de la paraula “kocsi”, i significa cotxe. Es va decidir emprar aquest terme perquè el coaching és un procés que també serveix per portar persones d’un lloc a un altre. En aquest cas, des del moment actual en què es troben al futur que desitgen assolir amb aquesta orientació professional.

Un dels pares del coaching va ser Sòcrates. Aquest filòsof de l’antiga Grècia va crear un mètode pel qual els seus deixebles eren capaços d’arribar als coneixements que guardaven al seu interior. Això era possible gràcies a un diàleg basat en la realització de preguntes. A aquest mètode el va anomenar maièutica, que en grec vol dir llevadora, perquè serveix per donar a la llum a la veritat que roman oculta a l’interior de la persona.

 

Història recent

 

Timothy Gallwey

 

El coaching com es coneix en l’actualitat és una mica més recent, es remunta a mitjans dels anys 70. Va néixer als Estats Units dins de la pràctica esportiva, a mans del tècnic Timothy Gallwey. Aquest entrenador va entendre que el pitjor enemic dels esportistes era la seva pròpia ment. Per això, va decidir escriure una sèrie de llibres que ajudessin a combatre aquestes pors i bloquejos mentals. Gràcies als sorprenents resultats obtinguts, es van obrir nombroses escoles esportives basades en la metodologia d’aquest autor, anomenada “The Inner Game”.

 

Thomas J Leonard

 

És considerat com el creador del coaching modern, doncs va ser el primer que va aconseguir aplicar aquesta disciplina a la vida diària. Per aconseguir-ho, va fusionar conceptes psicològics, filosòfics, espirituals, esportius i empresarials. Va ser el fundador de l’Coach University (CoachU), de la International Association of Coaches (IAC), la major associació del món de coaches professionals; i de la International Coach Federation (ICF). A més, va escriure llibres sobre la matèria, va donar conferències internacionals i va col·laborar en diversos esdeveniments de caràcter mundial.

 

Coaching: per a qui és i per a què li servirà?

 

El coaching serveix tant per a persones com per a organitzacions. És útil per a les persones que volen créixer personal i professionalment, que tenen objectius que volen concretar, que anhelen canviar el seu futur, que estan bloquejades en diferents aspectes de la seva vida o que simplement busquen un sentit al que fan. En el cas de les organitzacions, és pràctic per a aquelles que persegueixen un major acostament amb els seus empleats, un millor intercanvi de coneixements, un maximització de les oportunitats i un augment de la qualitat de la feina, entre d’altres objectius.

Els avantatges del coaching són innombrables. Aconsegueix que les persones gaudeixin més del que tenen, que superin les seves pròpies limitacions, que millorin en la presa de decisions i que evolucionin per assolir les metes desitjades. Dins de les organitzacions, aconsegueix clients més satisfets i motivats, millors resultats i una resposta ràpida davant els nombrosos canvis que es produeixen en l’entorn.

 

Objectius del coaching

 

L’objectiu principal del coaching, independentment de si està enfocat a l’àmbit personal o professional, és aconseguir millorar el futur. Aconseguir un canvi favorable, aconseguint una posició que sigui millor que la del punt de partida. A més d’aquest objectiu, hi ha altres importants èxits que busquen aconseguir a través de les de les diferents trobades amb el coach:

 

 • Potenciar l’autoconeixement.
 • Aprendre a gestionar les emocions.
 • Canviar hàbits i conductes que puguin resultar negatius per a la persona.
 • Desenvolupar noves habilitats que ajudin a aconseguir els objectius marcats.
 • Millorar la comunicació, les relacions socials i la productivitat.
 • Establir noves metes que portin a la superació personal i / o professional.
 • Identificar el millor camí per aconseguir el canvi desitjat.

El procés de coaching

 

És un procés en el qual interactuen dues persones principals: el coachee i el coach. El primer és el client que intenta descobrir els coneixements que el portaran a assolir els seus objectius personals i / o professionals. El segon és l’entrenador encarregat d’orientar la persona cap al futur desitjat.

Per a això, s’estableix una col·laboració entre tots dos en què es dissenya un pla d’acció. Aquest pla conté una sèrie de trobades on s’analitza l’evolució del mateix, així com un seguit d’activitats per millorar diferents aspectes del coachee.

L’èxit del procés depèn, en gran mesura, en la relació de confiança que s’estableixi entre les dues parts. Es tracta d’un aspecte imprescindible, ja que sense ell no es pot desenvolupar un diàleg obert i transparent on els pensaments del client puguin fluir lliurement.

 

Principis del coaching

 

Hi ha sis principis fonamentals dins d’aquesta moderna disciplina: 

 • Totes les persones tenen algun talent, només necessita ser descobert.
 • Els individus són capaços de canviar en qualsevol moment.
 • La confidencialitat és imprescindible en les sessions de coaching.
 • Cada persona actua de la millor manera segons les seves creences, que sempre poden
  veure ampliades.
 • Hi ha una diferència entre fer i ser, ja que la persona és molt més del que fa.
 • Ningú posseeix la veritat absoluta, hi ha diferents punts de vista sobre una mateixa realitat.

 

Fases, desenvolupament i passos del coaching

 

Hi ha unes etapes clarament diferenciades que han de seguir-se de manera minuciosa si es vol treure veritable profit del procés.

 

 • Observació. Es produeix la recerca de nous punts de vista perquè el coachee pugui veure diferents formes d’aconseguir els seus objectius. Una visió fora de les creences limitades que pogués tenir al començament de les sessions.
 • Presa de consciència. S’estudien les diferents alternatives i les possibles conseqüències per a la persona. Això es porta a terme mitjançant l’ús d’eines especialitzades. D’aquesta manera, el client pot triar la millor opció per aconseguir les seves metes.
 • Determinació d’objectius. S’elabora una definició clara dels objectius a aconseguir. Un mapa de ruta que guiarà les decisions del coachee al llarg de tot el procés.
 • Actuació. La persona ha d’actuar de manera coherent amb les metes personals i / o professionals que han estat marcades amb el coach en les sessions realitzades.
 • Mesura. És una forma d’avaluar si la persona es troba més a prop del seu objectiu final o no, i pot prendre decisions correctives en cas que s’estigui allunyant d’ell.

Components essencials en el coaching: el coach i el coachee

 

Què és un coach

 

El coach és el professional que orienta al client per aconseguir el seu desenvolupament professional i / o personal. Per aconseguir-ho, escolta i realitza preguntes que portin a la persona a veure la realitat des d’un altre angle, descobrint noves possibilitats d’actuació.

 

Què és un coachee

 

El coachee és el client, el protagonista de la sessió i el responsable de marcar les fites que vol assolir al final del procés. També és la persona que ha de comprometre per aconseguir la consecució d’aquestes metes.

 

Habilitats i competències del coach

 

Entre les habilitats i competències que un orientador professional ha de tenir es troben:

 • Seguir els estàndards professionals i el codi deontològic.
 • Establir un acord clar entre les dues parts.
 • Crear una relació d’intimitat i confiança amb el client.
 • Estar present en cada sessió de coaching.
 • Ser capaç de realitzar una escolta activa.
 • Preguntar qüestions que ajudin a l’autoconeixement de la persona.
 • Comunicar conceptes d’una manera clara i directa.
 • Ajudar a crear consciència.
 • Dissenyar un pla d’acció en estreta col·laboració.
 • Establir les metes que es volen assolir al final del procés.
 • Gestionar i avaluar el progrés cap a aquests objectius.

 

Diferències entre un psicòleg i un coach

 

El psicòleg és un professional degudament capacitat per realitzar teràpia i tractar a aquelles persones que pateixen patologies i malalties de caràcter mental. En canvi, el coach no està preparat per realitzar aquest tipus de tractaments; és un orientador capaç d’ajudar a la persona a assolir els seus objectius, oferint-li les eines necessàries per a això. És una solució per a persones que estan estancades i no saben cap a on enfocar les seves vides, no per a les que tenen conflictes emocionals de major complexitat.

 

Tipus de coaching

 

Com que cada persona té diferents objectius que vol aconseguir, hi ha diferents tipus de coaching que s’especialitzen segons sigui la naturalesa de les metes dels clients.

 

Coaching personal

 

Beneficis del coaching personal

 

El coach personal està especialitzat en orientar en temes relacionats amb aspectes quotidians del client, com pot ser la seva missió personal, els seus projectes de vida o les seves aspiracions de canvi, entre d’altres. El principal benefici del coaching personal és que aconsegueix una major benestar de la persona, que aconsegueix tenir clar cap a on enfocar el seu camí.

 

Coaching professional

 

Beneficis del coaching profesional

 

Aquest tipus de coaching ajuda a aquelles persones que necessiten un creixement professional, desenvolupar una nova carrera o fins i tot trobar feina. El coaching professional aconsegueix que el client vegi amb més claredat cap a on dirigir-se, aconseguint una major satisfacció en el pla laboral.

 

Coaching executiu / organitzacional / empresarial

 

Beneficis del coaching executiu / organitzacional / empresarial

 

El coaching organitzacional està dividit en dos grans camps d’actuació: el coaching empresarial i el coaching executiu. El coaching empresarial està destinat a organitzacions o companyies i té com a fi ajudar-les a resoldre temes com poden ser la gestió del temps, la satisfacció dels empleats o el treball en equip. Per la seva banda, el coaching executiu se centra en els professionals de l’empresa, ajudant-los en el seu rendiment, en les seves habilitats de lideratge i les seves dots de comunicació, entre d’altres.

 

Coaching esportiu

 

Beneficis del coaching esportiu

 

El coach esportiu és el responsable d’orientar els esportistes al llarg de la seva carrera, des assolir el seu desenvolupament professional a trobar major motivació en el que fan, passant fins i tot pel seguiment de lesions. El coaching esportiu també està pensat per ajudar a altres actors de l’esfera esportiva com poden ser àrbitres o entrenadors.

 

Coaching educatiu

 

Beneficis del coaching educatiu

 

El principal benefici del coaching educatiu és el canvi de rol del professor, que passa a ocupar un segon pla. L’alumne es converteix en el protagonista de l’aprenentatge, descobrint nous coneixements a través de l’autoreflexió. No es busca ensenyar el mateix a tots els alumnes, sinó que pretén potenciar els punts forts de cada un d’ells. És un tipus d’educació molt més realista que té en compte les diferents capacitats i aptituds dels estudiants.

 

Coaching per a emprenedors

 

Beneficis d’un coaching per a emprenedors

 

El coach per a emprenedors fa que el professional pugui identificar millor allò que realment vol aconseguir amb el seu nou projecte. A través de les diferents sessions aconsegueix detectar els canvis necessaris per assolir l’objectiu proposat i de treballar en les creences limitants que poden bloquejar aquesta consecució.

 

Recursos i eines del coach

 

La pregunta

 

És la principal eina de treball de qualsevol coach, el que li ajuda a dirigir la ment de la persona cap al futur. Es basa principalment en la qüestió per què, mai el per què. Això es deu al fet que si es busca la raó d’un comportament sempre es va a trobar una excusa per a aquest, mentre que si es pregunta sobre la finalitat, s’aconsegueix revelar el que hi ha veritablement darrere d’ell.

Per exemple, si se li pregunta a una adolescent per què fa servir maquillatge o es vesteix de certa manera, segurament s’obtingui una resposta en la qual la persona afirmi que és per sentir-se guapa. En canvi, si se li pregunta per què, pot ser que reveli que el que realment busca és sentir-se acceptada.

 

Altres recursos i eines

 

Silenci

 

S’aprèn a respectar el silenci i no sentir-se incòmode amb ell. Això fa que el client no tingui pressa per expressar un pensament o idea, convidant a la reflexió. En aquesta classe de sessions, el silenci és vist com una cosa positiva.

 

Metàfores

Es tracta de recursos molt visuals que ajuden a reforçar diferents idees. Aquestes metàfores es poden veure recolzades per faules o contes que condueixin a l’obtenció d’una moralitat que es pugui aplicar a la vida de la persona.

 

Roda de la vida

 

Serveix per tenir una perspectiva general de les esferes que componen la vida d’un client. D’aquesta manera, es pot veure clarament en quins té un major nivell de satisfacció i en quines cal millorar.

 

Línia del temps

 

Una línia simbolitzant la vida amb les seves diferents trams que permet observar d’una manera gràfica els esdeveniments més importants de la persona. Es defineix el passat per poder determinar millor el futur.

 

Observació

 

No solament cal prestar atenció al llenguatge verbal, ja que el llenguatge corporal és igual d’important i pot dir allò que la paraula no diu. Per això, el coach, a més de posar en pràctica l’escolta activa, presta atenció a cada un dels detalls del seu client que poguessin dir alguna cosa.

 

Aquests són només alguns dels recursos i eines disponibles per aconseguir sessions productives i satisfactòries.

Pots trobar més informació a:

http://www.emotivacion.com/historia-del-coaching.html
https://www.todo-sobre-coaching.com/sobre-coaching.html
https://www.escuelacoaching.com/eec/que-es-coaching/26
https://www.icf-es.com/mwsicf/sobreicf/definicion-coaching-icf-espana
https://es.wikipedia.org/wiki/Coaching
https://www.asescoaching.org/el-coaching/

error: El contenido está sujeto a derechos de autor y está protegido